Fundusze norweskie w drodze do polskich firm. Podpisano pierwsze umowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała pięć pierwszych umów z beneficjentami programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Łącznie do pięciu firm trafi prawie 17,5 mln zł. Dofinansowanie z Funduszy Norweskich otrzymają projekty, które wprowadzają technologie poprawiające jakość życia, zielone technologie oraz innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich. Pomoc przyznano 104 projektom w trzech schematach konkursowych o całkowitej wartości dofinansowania wynoszącej ok. 73 mln euro.