UE: Badanie: w czasie pandemii wzrósł antysemityzm w mediach społecznościowych

Podczas pandemii nastąpiło nasilenie antysemickich treści na portalach społecznościowych. Zaobserwowano siedmiokrotny wzrost liczby antysemickich postów na kontach w języku francuskim oraz ponad trzynastokrotny w języku niemieckim – poinformowała Komisja Europejska.